NL EN

Executive coaching

En dat unieke is het waard te worden ontwikkeld.

Wat is onze invalshoek?

Executive coaching wordt bij ons voornamelijk gevraagd door mensen vanuit hun positie binnen een bedrijf of organisatie. Er wordt gevraagd om leiderschap, authenticiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Thema’s die de lading dekken van de zoektocht van mensen die zichzelf én hun werk serieus nemen. En op zoek zijn naar structurele, persoonlijke ontwikkeling. Iets dat altijd maatwerk vereist.

Wij zetten een structurele ontwikkeling bij de gecoachte in gang. En wij onderscheiden ons omdat de executive coach, naast de juiste opleidingen om executives te kunnen coachen, succesvol in vergelijkbare posities als de gecoachte moet hebben gewerkt. Daarbij moet hij beschikken over voldoende bewustgeworden levenservaring. Met andere woorden: hij moet enkele transities in zijn leven hebben meegemaakt en die bewust hebben verwerkt.

Door deze drie basisvoorwaarden wordt de problematiek sneller doorgrond, worden nuances van de specifieke bedrijfspolitiek beter ingeschat én kan een zinvolle link worden gelegd tussen relevante persoonlijke- en zakelijke ontwikkelingen.

Indien opdrachtgever en klant niet dezelfde persoon zijn, worden er afspraken gemaakt over de mate van terugkoppeling aan de opdrachtgever. Veelal vindt er dan slechts beperkte terugkoppeling plaats. Bijvoorbeeld of de samenwerking naar tevredenheid is.

Indien daar behoefte aan bestaat, worden vooraf de te behalen doelstellingen geformuleerd en achteraf geëvalueerd.

Ieder traject is in principe mogelijk. Variërend van één enkele bijeenkomst tot een traject dat zich over enkele jaren uitspreid. De looptijd van een gemiddeld traject bedraagt zes maanden. De bijeenkomsten kennen een frequentie van één keer per maand. De gesprekken duren meestal ca. 2 à 3 uur. In de tussenliggende periode kunnen werkopdrachten worden meegegeven. Deze kennen een grote variëteit en zijn toegespitst op de individuele situatie. In overleg kunnen trajecten anders worden ingericht.

Voorwaarden voor een succesvol traject:

Vaak wordt er gesproken over de 'klik'. Dit als indicatie voor het vertrouwen kunnen stellen in. En vertrouwen is de meest cruciale bouwsteen voor een executive coachingstraject. Vertrouwen in de vertrouwelijkheid. In de professionaliteit en de wederzijdse openheid.

Ook aan onze kant is het nodig om zorgvuldig na te gaan of het samenwerkingsmodel dat wij nastreven in onze verstandhouding met onze klanten haalbaar is. Of de motivatie die nodig is voor kritische zelfreflectie voldoende aanwezig is.

Een kennismakingsgesprek voor de klant in spé is de wijze waarop onze werkstijl en benadering kan worden onderzocht. De duur is ca. anderhalf uur. Dan weten wij allebei of het klikt.

De prijs van een executive coachingstraject bedraagt gemiddeld 8.000 euro. Een executive coachingstraject voor het gehele directieteam (RvB) wordt in overleg bepaald.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via mail: info@dekkerenvankalleveen.nl of bel met het kantoor op 0346 350435 of direct met Reinout van Kalleveen op 06 13090276. Graag geven wij u meer informatie of sturen wij u de brochure.