NL EN

Disclaimer, associated with, general conditions

Deze website en de bijbehorende informatie wordt door Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen aangeboden in de staat waarin deze verkeert en in de mate waarin deze beschikbaar is. Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen geeft geen enkele garantie met betrekking tot de werking van deze website en geen enkele verklaring of goedkeuring met betrekking tot de informatie, inhoud, materiaal of producten op deze website. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u deze website volledig voor eigen risico gebruikt.

Voor zover mogelijk onder de van toepassing zijnde wetten wijst Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen elke garantie, zowel uitdrukkelijke als impliciete, volledig van de hand, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen garandeert op geen enkele wijze dat deze website, haar servers of e-mail die door Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen wordt verzonden, vrij is van virussen en andere schadelijke zaken. Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele of gevolgschade of schade door boetes.

Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen doet binnen de grenzen van het redelijke alles wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website nauwkeurig is. Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen wijst elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele typografische of andere fouten of weglatingen op deze website nadrukkelijk van de hand. In het geval dat een product met een onjuiste prijs of onjuiste informatie wordt weergegeven, behoudt Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen zich het recht voor om bestellingen van het onjuist weergegeven product te weigeren of te annuleren.

Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen and tijdvooreencoach.nl are an approved member of the International Society for Coaching Psychology and the Industrial-Organizational Psychology Network.

Dekker & van Kalleveen is een organisatie adviesbureau. KvK 54769876 Vestigingsnr. 000024498394 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd in het handelsregister en kunnen worden opgevraagd. Zij zijn van toepassing op alle geleverde diensten.