NL EN

Bijeenkomst Hilton Hotel Amsterdam 23 maart 2016 24-03-2016

Jonathan Warner was gastheer van een succesvolle, besloten gedachtewisseling over huidige en toekomstige kernpunten van ondernemingsbestuur. De genodigden, vijftig CEO’s en bestuurders van de in Nederland gevestigde, grootste ondernemingen waren te gast. Onder de zinspreuk: 'waar gaat het echt om?', werd na een introductie door Gerrit Zalm, een uiterst interessante discussie door Feike Sijbesma gestart. Wereldwijd vragen senior leiders zich af welke rol zij kunnen spelen bij het oplossen van de immense problemen van vandaag. Tegelijkertijd worstelen bedrijven met cynisme en wantrouwen, binnen en buiten de eigen geledingen. Iedere onderneming kent unieke omstandigheden, kansen en beperkingen. Bestuurders leggen hun eigen accenten. Het recept van de één, is geen oplossing voor de ander. Arjan Eleveld besloot de bijeenkomst met het gedachtegoed uit zijn recent gepubliceerde boek 'Echt'. Reinout van Kalleveen is partner bij Jonathan Warner en was mede gastheer van de bijeenkomst. 


nieuwsoverzicht