NL EN

Donatie 18-08-2020

Wij prijzen ons gelukkig met de donatie die wij heden mochten ontvangen waar wij weer enkele hoogbegaafde kandidaten kunnen helpen van de problemen en nadelen van een goed stel hersens, voordelen en opportunities te kunnen maken. Zoals al eerder gebeurde met vele kandidaten (enkelen stemden toe genoemd te worden in deze nieuwsrubriek). De donatie komt van een politieke partij die als leus heeft "Laat iedereen vrij ,maar niemand vallen": D'66. Het kamerlid dat deze donatie heeft gedaan blijft om privacy redenen anoniem maar zij zal zeker hiermee een grote bijdrage gaan leveren aan een betere Nederlandse samenleving. Wij zijn haar hiervoor heel dankbaar. En zullen hiermee het maximale voor bovengenoemde hoogbegaafde kandidaten trachten te bereiken.


nieuwsoverzicht