NL EN

Jubileum Executive Coaching 04-02-2021

Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen bestaat 12,5 jaar!

Onze kandidaten zijn talentvolle personen (executives) met een bovengemiddeld goed stel hersens.(bijv. algemene hoogbegaafdheid, talent in muziek, sport, techniek, kunst of ondernemerschap).

Wij coachen hen vanuit de realiteit dat zij deel uitmaken van een groter, complex geheel.Vanuit die context leren ze hun capaciteiten effectiever in te zetten om bij te dragen aan de ontwikkeling van een betere maatschappij. En zich daar ook verantwoordelijk voor te voelen. Maatschappelijke betrokkenheid is daarmee één van onze kernwaarden.

Het zijn talentvolle kandidaten. Echter talent is geen synoniem van succes. Zodat er aansluiting wordt gevonden bij de professionele wereld door dat talent multifunctioneel te maken en dan gepast in te zetten in de werkomgeving. De kandidaten leren op dat fundament beter om te gaan met de hectiek van de wereld, de veranderingen die in hun leven zullen plaatsvinden en de niet verwachte gebeurtenissen. Leiderschap is het kernwoord dat daarbij een rol speelt.

Binnen het traject wordt getracht aan te sluiten bij de diversiteit van de samenleving. Bij voorkeur als afspiegeling van de ons omringende samenleving. Maar wel met een kritische houding, die als klankbord dienst kan doen om een werkbaar evenwicht te bereiken (tweede kernwaarde van het programma). Naast het identificeren, waarderen en benutten van overeenkomsten en verschillen, alsook het managen daarvan, is het je blijven ontwikkelen niet meer dan natuurlijk. Persoonlijke ontwikkeling stopt nooit. Ontwikkeling is voor ons onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. (derde kernwaarde van het programma).

Reinout van Kalleveen (directeur) heeft de afgelopen jaren vele getalenteerden begeleid binnen dit programma. Hij is lid van Mensa en maakte deel uit van de jury die jaarlijks de Mensa Fonds Award uitreikt. Het Mensafonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden beter worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar en bruikbaar wordt.


nieuwsoverzicht