NL EN

Een herkenbaar patroon aan de Zuidas 02-08-2022

Een patroon om rekening mee te houden.

Herkenbare patronen aan de Zuid-As

 

De afgelopen tien jaar heb ik als executive coach veel klanten langs zien komen  die werkzaam waren in de financiële en juridische dienstverlening. Voor het gemak noem ik dat hier klanten van de Zuid-As. Het ging dan vaak om partners van het bedrijf in hun on-boarding, doorgroei of ontwikkeling. Partners kunnen senior partners worden of vervolgens managing partner.

En met die carrièregroei ontstaat er de behoefte om de vakbekwaamheid en slagvaardigheid die noodzakelijk is voor dat volgende niveau, te versterken.

En als ik mij richt op de belangrijkste aspecten daarvan, dan valt er een herkenbaar patroon in te ontdekken.

Natuurlijk is men vaktechnisch goed. Men verstaat het vak en houdt de relevante ontwikkelingen bij.

Maar in toenemende mate moet men ook ondernemer zijn. Er moeten opdrachten worden verworven waarbij men op overtuigende wijze communiceert. En sociaal vaardig is om uiteindelijk een klant aan zich te binden.

Intern moet de voortgang worden bewaakt en moet hun eigen organisatiebewustzijn worden versterkt. Dit is hard nodig omdat er meer moet worden gedelegeerd naar de diverse niveaus, men een visie moet gaan uitdragen en leiderschap moet gaan tonen. Zodat zaken naar tevredenheid kunnen worden afgerond. En klanten graag terugkeren bij een volgende vraag.

Meestal leveren deze eigenschappen niet al teveel problemen op. Men schakelt snel op of blijkt al voldoende hiervan in huis te hebben. Vaak is er alleen behoefte aan een sparringpartner om het talent in de juiste baan te begeleiden. Zodat het bedrijf als geheel baat heeft bij de benoeming van de nieuwe partner.

De zaken die meestal wat meer tijd nodig hebben, bevinden zich op een ander niveau. Het gaat over passende normen en waarden. En de beantwoording van de vraag of die adequaat zijn voor de dynamiek binnen het bedrijf en de gewenste groei daarvan.

Onder druk kan de verleiding soms groot zijn het wat minder nauw te nemen met de gewenste professionaliteit. Of realiseert men zich de mogelijk lastige belangentegenstelling tussen het eigen onderdeel en het gehele bedrijf.

Soms is de neiging aanwezig dat, hoewel er een afspraak is gemaakt, men de consequenties daarvan niet geheel wil aanvaarden. Terwijl men de gevolgen wel voor eigen rekening had moeten nemen en de (nadelige) gevolgen voor anderen zo goed mogelijk had moeten wegnemen.

Maar als men dat wél kan, dan is de weg meestal gevonden om in de carrière ver door te groeien. De betrouwbaarheid is aangetoond. Over en weer is er vertrouwen.

En onder die noemer wordt duidelijk waar het onderscheid wordt gemaakt: vakbekwaamheid of karakter. Integriteit versus vakbekwaamheid. Transparantie versus reputatie. Geen eigenschappen die elkaar moeten uitsluiten maar elkaar juist moeten versterken. Het gaat niet over macht, privileges of conflicten. Het draait ook hier om inclusiviteit.

En het zichtbare patroon is dat er in toenemende mate hard wordt gewerkt aan wie er met reden mag meebeslissen.

 

© Reinout van Kalleveen, Organisatieadviesbureau Dekker & van Kalleveen, www.tijdvooreencoach.nl, Augustus 2022


nieuwsoverzicht