NL EN

Kerst 2022 25-12-2022

Kerstmis en het begrip 'vertrouwen' staan dicht bij elkaar.
Erop vertrouwen dat het goed komt, geloof in de toekomst.

Kerstavond tot aan Driekoningen is een periode van bezinning. Een goede periode van reflectie en te komen tot nieuwe voornemens voor het komend jaar 2023. Door oude processen af te sluiten, wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe (geestelijke) voeding. Om weer wat dichterbij de eigen hartenwens te komen (onze roeping op Aarde). Een mooie gelegenheid om bewuster te zien in welke relaties je hebt geïnvesteerd en welke mensen je hebt losgelaten. Het is dus een afstemmingsproces: ben je nog met de juiste dingen bezig die je echt wilt?

Je kunt je dan de vraag stellen: wat is het nieuwe dat bij mij geboren wil worden?

Vertrouwen dat het goed komt lijkt weinig tastbaar. 
Je kunt duizenden volgers of een uitgebreide kennissenkring hebben. Pas als er over-en-weer een zekere mate van vertrouwen is, draagt het bij aan de effectiviteit van die relatie. Overigens vallen alle andere relaties gewoon onder het begrip ‘sociabiliteit’.

Om het begrip ‘vertrouwen’ beter te duiden kijk ik naar drie woorden in de Engelse taal: confidence, trust en belief.

Confidence verwijst naar de zekerheid die we hebben over iemand (je hebt vertrouwen). Als werkgever ben je, gebaseerd op ervaringen, confident dat de werknemer het potentieel én de benodigde vaardigheden heeft om een taak uit te voeren. Voorbeeld: als je als executive geen vertrouwen hebt in je mensen, zullen ze niet snel bereid zijn je te volgen.

Trust verwijst naar het vaste geloof dat men heeft in een ander (je kunt erop vertrouwen). Het suggereert dat de persoon in kwestie de andere persoon zou geloven zonder bewijs. Trust is daarmee meestal niet gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Maar wel op vakbekwaamheid en karakter.

Faith is geloof: het geloof dat je kunt vertrouwen. En dan ben je aanbeland bij Kerst 2022.

Woorden die bij deze drie begrippen horen zijn: onbaatzuchtig, grootmoedig, mededogend, overtuigd, begripvol en geloofwaardig.

Gelukkig Kerstfeest!


nieuwsoverzicht